УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество” е е финансиран по програма ФАР по Договор № CSDP 2005 – 043 с Министерството на финансите .
Той е с продължителност 14 месеца – от 2007 до 2009 г., и е с бюджет 32 677 евро.
Партньори по проекта са Варненска туристическа камара и Българска морска камара. Асоциирани партньори по проекта са ИКТ Клъстер - България и ГИС-Трансфер Център.
Целта на проекта е създаване на партньорство със структурите на гражданското общество в процеса на развитие на технологиите и въвеждане на иновациите.
В основата на проекта стои поетата отговорност за подкрепа на ефективното взаимодействие между местната власт, научноизследователските организации, посредническите организации и бизнеса за повишаването на конкурентоспособността чрез инвестиране в информирано и високо продуктивно общество.
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни