УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна” е финансиран по програма ФАР 2004.
Проектът се реализира за 16 месеца – от 2006 до 2008 г., с бюджет 26 806 евро.
Координатор на проекта е РАПИВ, а партньори са общините Аксаково и Белослав, асоциирани партньори са Фондацията ГИС-Трансфер Център, Индустриална стопанска асоциация – Варна, Българска морска камара и Варненска туристическа камара.
Партньорите по проекта създават Регионален инвестиционен център – Варна, който се помещава в сградата на РАПИВ.
Целта на проекта е привличане на местни и чуждестранни инвестиции и насърчаване развитието на икономиката на общините-партньори чрез представяне на заинтересованите страни на полезна информация за условията за развитие на общините, техния потенциал за инвестиции и коопериране.
Центърът предоставя бизнес информация и комплексни услуги на потенциалните инвеститори и местните представители на бизнеса.
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни