УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК” е финансиран по Шеста рамкова програма на ЕК.
Той е с продължителност 24 месеца – от 2006 до 2008 г. и бюджет 349 966 €.
Проектът цели насърчаването на участието в Седма рамкова програма и Програмата за конкурентоспособност и иновации на ЕК на иновативните МСП от сектора на информационните и комуникационни технологии.
В допълнение проектът цели да поощри сътрудничеството на регионално и национално ниво между старите и новоприетите страни членки на ЕС.
Координатор по проекта е TeleRegions Network, а РАПИВ участва в качеството си на партньор.
За повече информация: https://www.innosme.еu
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни