УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие”

Проектът ClimAd - „Адаптирането към климатичните промени – възможности за устойчиво развитие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” и приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие” на Програмата.
Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а бюджетът е € 20 677.
Основната цел е повишаване приноса на неправителствените организации за устойчиво развитие чрез разширяване информираността на обществото за климатичните промени, осигуряване участието на НПО при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природни ресурси.
В резултат на изпълнение на проекта е повишен капацитета на младежите относно проблемите, свързани с адаптирането към климатичните промени, и местните и регионални администрации, отговорни за изпълнение на основните планови документи в Североизточния регион. Идентифицирани са 11 европейски добри практики, от които 1 е предложена за трансфер. Разработен е План за действие за трансфер на избраната добра европейска практика в Североизточния регион за разрешаване на проблемите за защита и рехабилитация на бреговата зона на Черно море. Проучванията и анализите на актуални стратегии и политики на европейски, национално, регионално и местно ниво са резюмирани в изданието „Препоръки за адаптиране към климатичните промени”.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни