УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Ecosys4you - Предприемачески екосистеми в подкрепа на младите хора

Ecosys4you развива ново и допълващо разбиране за обучението по предприемачество, което разглежда екосистемите като колективни участници в образованието, имащи  съществено значение за „отглеждането“ на стартиращ бизнес и които същевременно предоставят възможност на  младите хора да бъдат неразделна активна част от тези екосистеми.

Ecosys4you е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа на ЕК, с продължителност 36 месеца: (06/2023 – 05/2026)
 
Партньорите по проекта се ангажират да подобрят потока от ресурси за иновации между предприемаческите екосистеми на регионите Рур в Германия, Варна в България и Марибор в Словения. В резултат ще бъде разработена  програма за предприемаческо образование чрез установяване на иновативни взаимовръзки между участниците в предприемаческите екосистеми.
 
Основните цели на проекта са:

• Да се подобри потокът от ресурси за иновации между предприемаческите екосистеми на регионите Рур, Варна и Марибор. Бизнес експертите от частния сектор допринасят значително със своя опит за увеличаване на иновационния потенциал и за установяване и поддържане на потока от ресурси.
 
• Укрепване на иновационния потенциал на предприемаческите екосистеми чрез стимулиране и подкрепа на хората, особено на младежите, за създаване на нови предприятия и увеличаване на потока от квалифицирани служители към стартиращи и млади компании. Фокусът ще бъде върху подобряването на дигиталните компетенции, например чрез повишаване на осведомеността за киберсигурността като основна част от развитието на бизнеса в дигиталната ера.
 
• Да насърчи предприемаческото мислене и практическите знания чрез свързване на висши учебни заведения, предприемачи и посредници във и между екосистемите. Студентите са овластени да бъдат част от него като предприемачи.
 
Партньори по проекта са:
1. Институт за работа и технологии, Вестфалски университет за приложни науки - водещ партньор
2. AWARE7 GmbH https://aware7.com/
3. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна https://www.rapiv.org/
4. Бизнес училище DOBA https://www.dobabusiness-school.eu/

Дейностите по програмата свързват формалното образование във ВУЗ с екосистемите в тяхната цялост.
 
Фокусът е върху разработването на двугодишна междуекосистемна програма за млади хора със страст към предприемачеството, като има дава възможност да се включат в следните дейности, възползвайки се от експертизата на трите системи: 
- съвместни класове;
- менторство;
- разрешаване на реални бизнес предизвикателства;
- стажове в стартиращи фирми.

Разработването на програмата ще даде възможност за синергии в обучението по предприемачество, установяването на контакти и разширяването на пазара между трите екосистеми и извън тях.
Младите хора, които имат интерес  в основаването на компания, ще могат да придобият  опит като предприемачи, като се учат от основатели и стартиращи фирми и участват в разрешаването на реални бизнес предизвикателства.
 


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни