УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

EIT Food HUB България


 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) представлява EIT Food в България, като точка за контакт за местни представители от агрохранителния бизнес. Ролята на РАПИВ като EIT Food Hub в България е да подкрепя иноватори и предприемачи, да организира обучения и събития за стартиращи и развити компании, институции, изследователски центрове и други подкрепящи бизнеса организации, за да улесни развитието на агрохранителната екосистема.

Скоро ще обявим първите възможности за 2023 година, насочени към предприемачи и професионалисти в агрохранителния бизнес!

Данни за контакт:
ел.поща: office@rapiv.org
тел: +359 882 809 178

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е орган на ЕС, създаден от Европейския съюз през 2008 г. за укрепване на капацитета на Европа за иновации. EIT е част от програмата Хоризонт 2020, рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз. Можете да научите повече за дейността на EIT на общия уебсайт или на специалния уебсайт, достъпен и на български език: https://eit.europa.eu/bg/in-your-language 

EIT Food

EIT Food е паневропейски консорциум, работещ в областта на предприемачеството и иновациите в сектора на агрохраните. Членовете на общността EIT Food са глобални участници в сектора на агрохраните: повече от 50 партньори от водещи фирми, изследователски центрове и университети в 13 държави.

EIT Food има за цел да насърчи уменията и предприемачеството в сектора и да отключи потенциала на малките и средни предприятия, което от своя страна ще ускори иновациите, ще създаде работни места и ще повиши конкурентоспособността на Европа. Можете да научите повече за дейността на EIT Food на сайта на проекта: https://www.eitfood.eu/

EIT Food се подкрепя от Европейския институт за иновации и технологии (EIT).ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни