УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор” по договор № 328/22.12.2004 г. е финансиран от МРРБ.
Периодът на изпълнение е 18 месеца – от 2005 до 2006 г., и е с бюджет от 499 000 лв.
Партньори по проекта са „Юнион Корект” ООД и „Триада Софт” ООД.
Проектът се изпълнява след спечелена малка обществена поръчка на МРРБ.
По време на проекта са извършени реконструкция на 1500 кв.м от сградата с оглед на преустройството й във високотехнологичен бизнес инкубатор и доставка и монтаж на оборудване и офис техника.
След откриване на обновената сграда започва и реалното функциониране и управление на Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна.
ВТБИ – Варна цели укрепването на технологично-ориентираните МСП в региона на Варна чрез осигуряване на инфраструктура и поддържащи услуги за стартиращите и съществуващи иновационни МСП.
Инкубаторът предлага на стартиращите и съществуващи МСП възможността да базират своя бизнес в подходящи помещения и да се възползват от предлаганите услуги.
Следвайки изградената традиция за набиране на кандидати за разполагане на дейността в Бизнес инкубатора се стартират регулярни кампании за прием на фирми.
В рамките на всяка кампания се приемат фирми и физически лица, стартиращи разработването на продукти и/или предлагащи услуги в основните за организацията технологични области:
-    информационни и телекомуникационни технологии;
-    технологии за опазване и възстановяване на околната среда и устойчиво развитие (в т.ч. и алтернативна енергия);
-    морски технологии;
-    медицински и фармацевтични продукти и технологии;
-    други иновативни продукти и услуги.
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни