КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Общински план за развитие на гр. Варна за периода 2014-2020 г.
Общински план за развитие на гр.Варна 2014-2020 г.

Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково за периода 2014-2020 г.
Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства на община Аксаково 2014-2020 г.

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП” 
Съвместен анализ на интернационализацията на МСП 
Предложение по процедури за ИГРП 2018 г. ОПИК

Проект ClimAd "Адаптиране към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие"

Анализ на европейски стратегии и политики за АКП
Анализ на национални стратегии и политики за АКП
Анализ на регионални и местни стратегии и политики за АКП - ClimAD
План за действие за трансфер на избрана добра практика
Препоръки за адаптация към климатичните промени
Резултати от изпълнението на проект ClimAD

Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа” 
Регионален план за развитие на Североизточен регион на България

Проект REGIOCLIMA "Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени за МРВ"
Стратегии за адаптиране към климатичните промени за МРВ

Проект "Изграждане на Регионален инвестиционен център - Варна"
Община Аксаково - възможности за инвестиране

Община Белослав - възможности за инвестиране
Наръчник на инвеститора 

Проект "Регионална иновационна стратегия на СИРП"
Регионална иновационна стратегия (РИС) на СИРП на България
Ръководство по иновации за МСП по проект РИСРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2018, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни