УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Създаване на мрежова структура за подкрепа на местни МСП в България и Румъния в сектора на високите технологии чрез МСП от регион Лигурия

Проект „Създаване на мрежова структура за подкрепа на местни МСП в България и Румъния в сектора на високите технологии чрез МСП от регион Лигурия" е финансиран по Закон No L 84/2001 ICE 061966 на италианското правителство.
Той е с продължителност 18 месеца – от 2009 до 2010 г., като РАПИВ е партньор в консоциум от организации от 3 европейски държави - Регион Лигурия, Индустриална асоциация на провинция Генуа, Консорциум Одисеус, Италия, Областна администрация – Варна, Индустриална стопанска асоциация – Варна, България, Регионален съвет на Констанца, Градски съвет на Констанца, Асоциация на МСП в Констанца, Румъния.
В резултат на изпълнение на  проекта е създадена мрежа, подпомагаща обмена на добри практики, информация и технологии, която има за цел повишаване на развитието на местните МСП в сферата на високите технологии най-вече в секторите електроника, фина механика и ИКТ. Добрите практики са приложими в модернизационните планове на предприятия изцяло или отчасти държавна собственост, доставящи комунални услуги на гражданите като например доставка на електрическа енергия, вода, газ и градски транспорт.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни