УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Яни Янев, Председател на УС

проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър” - Заместник-председател  на УС

доц. д-р Ралица  Жекова, Изпълнителен директор на РАПИВ - член

Варненска търговско-индустриална камара - член

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна - член

Областна администрация Варна - член

Община Варна - член

Стопанска камара – Варна - член

доц., д-р, маг. Димитър Радев - членРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни