КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Яни Янев, Председател на УС

проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър” - Заместник-председател  на УС

доц. д-р Ралица  Жекова, Изпълнителен директор на РАПИВ - член

Варненска търговско-индустриална камара - член

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна - член

Областна администрация Варна - член

Община Варна - член

Стопанска камара – Варна - член

доц., д-р, маг. Димитър Радев - членРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни