УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ДИГИТАЛЕН ХЪБ

Черноморският дигитален иновационен хъб (BSDHub) е създаден  с цел подобряване на дигитализацията и създаване на подходяща иновативна среда за развитие на бизнеса в черноморския регион. Той обединява усилията на регионалните заинтересовани страни – регионални и местни власти, университети и научно-изследователски институти, организации, подкрепящи бизнеса, мрежи, клъстери и финансови институции за предоставяне на подкрепа за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване и експериментиране с дигитални иновации, свързани с продуктите, процесите или бизнес моделите.
BSDHub осигурява връзка с инвеститори, улесняват достъпа до финансиране за цифрови трансформации и дава възможност за партньорство между потребителите и доставчиците на дигитални иновации. Той насърчава синергията между цифровите и други ключови базови технологии.
Предоставените услуги са достъпни за предприятия от всички сфери на дейност, като е специален фокус е поставен върху  малките и средни предприятия и ниско-технологичните компании.
Част от услугите, предоставяни от BSDHub са:
-    Иновационен скаутинг.
-    Оценка на дигиталната зрялост.
-    Разработване на визия и стратегия за развитие.
-    Посредничество/ намиране на партньори.
-    Достъп до експерти и подходяща инфраструктура.
-    Менторинг.
-    Обучения.
-    Търсене на инвеститори и финансиране.
-    Изследване и проучване по въпроси от общ интерес.
-    Предоставяне на информация за новостите в сферата на дигиталните технологии.
BSDHub е разположен в сградата на РАПИВ, където могат да се предоставят за ползване офис помещения, работилници, зали за провеждане на срещи, обучения и семинари.Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни