УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ИСТОРИЯ

1995 – 2001 г.
Провеждат се консултативни срещи за създаване на Високотехнологичен парк и Инкубатор с участието на академичната общност, местната власт, търговски дружества, неправителствени организации и др.

18.01.2002 г.
Съветът за наука и висше образование към Областния управител на Област с административен център град Варна, провежда в Института по хидро и аеродинамика заседание, на което се взема решение за провеждане на интензивни съвещания между представителите на академичната общност, бизнеса и държавната и общинска администрация с цел създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна, който да кандидатства за финансиране по програма PHARE.

04.07.2002 г.
Провежда се Учредително събрание за създаване на сдружение "Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна“.

22.12.2004 г.
Подписан договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна“, след спечелен конкурс за обществена поръчка.

21.06.2005 г.
Открита е сградата на Сдружението в квартал „Аспарухово“, местност „Малка Чайка“.

20.02.2007 г.
Сдружение „Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна“ се преобразува в „Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна“.

02.02.2012 г.
Подписан e Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” по проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”.

18.11.2015 г.
Официално е открита реновираната част от сградата, използвана за Бизнес инкубатор, с което са създадени oще по- добри условия за функциониране на фирмите. Осигурени са 14 нови офиса, в които да се помещават инкубирани фирми от Варна и региона.

01.02.2017 г.
След 13 години активна  дейност като изпълнителен директор доц., д-р, маг. Димитър Радев, един от основателите на РАПИВ, се пенсионира. Доц., д-р, маг. Радев остава член на Управителния съвет на сдружението. 
За изпълнителен директор на РАПИВ  Управителният съвет избира доц. д-р Ралица Жекова, която има дългогодишен опит в управлението на европейски проекти.Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни