КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И АНАЛИЗИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна притежава опит в разработването на стратегии, планове, концепции и анализи в областта на иновациите, предприемачеството, регионалното развитие и опазване на околната среда.  
Някои от разработените от РАПИВ стратегически документите са:
•    Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране на България.
•    Aктуализация на Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г.
•    Анализ на икономическата структура и перспективи за растеж на община Варна  във връзка с разработване кредитния рейтинг на oбщината.
•    Концепция за икономическо развитие на общините, предложени за включване в Регионалната устройствена схема.
•    Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г.
•    Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2014-2020 г. на Община Аксаково.
•  Съвместни анализи с партньорите по изпълняваните проекти за актуалната ситуация в сектора на МСП, иновациите, предприемачеството и интернационализацията на МСП в Област Варна и Североизточен район за планиране.
За повече информация: www.rapiv.org/publications

 Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни