УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП” (PGI01464) се финансира от програма INTERREG EUROPE, приоритет: Конкурентоспособност на МСП. Той се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на услуги за насърчаване на интернационализацията и подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики, като по този начин допринася за постигането на целите, заложени в Стратегия "Европа 2020".
Той надгражда досегашните изследвания в сферата на интернационализацията и подчертава важността на регионалното партньорство, изградено на база на модела на четворната спирала, включващ университети, бизнес, гражданско общество и публични власти, като основни заинтересовани страни в:
-   проучване и проектиране на нови модели на интернационализационната политика;
-   по-широко приемане на добрите практики, установени в рамките на INTRA регионите и
-   подготовката на нови проектни предложения, които да бъдат финансирани в рамките на съответната национална политика на сближаване 2014-2020.
В проекта участват шест партньора от шест различни държави-членки на ЕС: Агенция за развитие Марибор (Словения), Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (България), Фондация FUNDECYT Научен и технологичен парк на Естрамадура (Испания), Университетът на Алгарв (Португалия), Coventry University Enterprises Limited (Великобритания) и CAPITANK (Италия). Те ще изследват, обменят и популяризират добри практики по начини, които да насърчават интернационализацията и подобряват конкурентоспособността на съответните участващи региони.
Целите на INTRA са:
-    Предоставяне на разбираема и лесно достъпна характеристика на различни налични услуги по интернационализация, подкрепяни от политиките по регионално развитие.
-    Идентифициране на добри практики/пропуски, които подкрепят/възпрепятстват процесът по интернационализация на МСП, на различните му нива, от гледна точка на държавни услуги, бизнес консултиране и опит от водещи предприятия.
-    Препоръчване на работещи стратегии/инструменти, които да засилят влиянието на ДП и да запълнят пропуските в регионалните програми за развитие.
-    Повишаване на познанието по интернационализация сред партньорите по проекта, заинтересованите участници и бизнеса в регионите.
-    Организиране на трансфера на ДП с помощта на работещ План за действие, с цел да допринесе политиките по интернационализация да отговарят на нуждите на МСП и да запълват празнините, които не могат да бъдат запълнени от съществуващите инструменти.
Бюджет:
1 640 056 ЕВРО
 
Продължителност:
1.04. 2016 г.- 31.03.2021 г.
За повече информация: http://www.interregeurope.eu/intra/

ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни