КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
БЮЛЕТИНИ

Проект WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” 
Бюлетин №1 WOMEN IN BUSINESS

Проект INTRA "Интернационализация на регионалните МСП"
Бюлетин №1 INTRA.pdf
Бюлетин №2 INTRA.pdf
Бюлетин №3 INTRA.pdf
Бюлетин №4 INTRA.pdf
Бюлетин №5 INTRA.pdf

Проект ClimAD "Адаптиране към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие"
Бюлетин №1 ClimAD.pdf 
Бюлетин №2 ClimAD.pdf
Бюлетин №3 ClimAD.pdf

Проект INOLINK "Свързване на територията чрез иновационна мрежа"
INOLINK БЮЛЕТИН №1.pdf
INOLINK БЮЛЕТИН №2.pdf
INOLINK БЮЛЕТИН №4.pdf
INOLINK БЮЛЕТИН №5.pdf
INOLINK БЮЛЕТИН №6.pdf
INOLINK БЮЛЕТИН №7.pdf

Проект "Насърчаване развитието на предприемачеството сред младите специалисти"
БЮЛЕТИН НОЕМВРИ 2009.pdf

Проект "Подкрепа на предприемачеството за иновации в СИРП" 
БЮЛЕТИН АВГУСТ 2008.pdf
БЮЛЕТИН НОЕМВРИ 2008.pdf

Проект "Регионална иновационна стратегия на СИРП"
БЮЛЕТИН СЕПТЕМВРИ 2005.pdf
БЮЛЕТИН ФЕВРУАРИ 2006.pdf
БЮЛЕТИН НОЕМВРИ 2006.pdf
БЮЛЕТИН АПРИЛ 2007.pdf 
БЮЛЕТИН СЕПТЕМВРИ 2007.pdf
БЮЛЕТИН ДЕКЕМВРИ 2007.pdfРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни