УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”

Проект ATU “Достъп до университети за хора с увреждания” е финансиран по Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за висше образование

Основна цел на проекта е да се разработи цялостен и адаптивен модел на система от услуги за подкрепа на студенти с увреждания във висшите учебни заведения в европейските страни.

Моделът включва следните елементи:

- Изготвяне на списък на модели на услуги за подкрепа - изчерпателен структуриран списък, отговарящ на разнообразието от нужди, на определен тип и степен на увреждане, необходим режим на приложение и др.;

- Изграждане на модел на осведоменост сред персонала на ВУЗ (академичен, административен, и др.) – включващ методология за изграждането на осведоменост и модел на учебен план.

- Разработване на методология за внедряване на услуги за подкрепа във ВУЗ на базата на интензивно тестване на предлаганите модели услуги във всяка страна партньор.

В проекта участват 5 партньора от 4 различни държави.

Водещ партньор: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (България);

Партньори:

1. Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
2. Фондация „Институт за регионално развитие”, Краков, Полша
3. Масариков университет, Бърно, Чехия
4. Национален съвет за научни изследвания, Рим, Италия


Продължителност: 29 месеца (от 01.09.2019 г.– до 31.01.2022 г.)

Общ бюджет: 266 197 евроДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни