УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”

Проект AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество” е финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г., област на подкрепа: Иновации и изследване.

Целта на проекта е да се изгради международна мрежа за предприемачество, която да подпомага безработни младежи, младежи, които не участват в никаква форма на заетост и обучение, предимно във възрастовата група от 25 до 29 години, които биха могли да развият нов бизнес и да създадат нови работни места. Чрез широк набор от иновативни инструменти партньорите ще използват и укрепват съществуващите регионални предприемачески общности, за да стимулират устойчивото създаване на работни места.

Основните дейности са:     

· Набиране, включване и интегриране на безработни и неактивни младежи в съществуващите предприемачески общности.

· Подпомагане генерирането на индивидуални или съвместни бизнес идеи, произтичащи от местните нужди, възможности и ресурси.

· Предоставяне на знания и достъп до пазари чрез международни опознавателни посещения, транснационални и местни стажантски програми.

· Ангажиране на опитни предприемачи и ментори.

· Използване и тестване на дигитални инструменти, изграждане на мрежи за разработването на продукт/ услуга и вътрешно търсене /предлагане.

· Създаване на система за мотивация чрез дигитални игри и развиване на местна икономическа система за стимулиране на икономическата дейност в отделните региони.

В проекта са включени 6 партньора от различни държави: водещ партньор - Hellenic Management Association (Гърция); партньори - Tecnopolis Science and Technology Park (Италия), Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (България), Cluster for Eco-Social Innovation and Development (Хърватска), IPA - Research and Development, Engineering and Manufacturing for Automation Equipment’s and Systems (Румъния), International Development Norway AS (Норвегия).

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат укрепени регионалните общности за предприемаческа подкрепа чрез схеми за интегрирана подкрепа на безработните и неактивни младежи с предприемачески възможности - общо 300 младежи от целевата група да открият 150 нови фирми, създавайки 600 нови работни места в петте страни по проекта.

Продължителност: от 01.06.2018 г. до 02.2020 г.

Общ бюджет: € 3,010,321.10ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни