УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми” е реализиран по Шеста рамкова програма на ЕК, направление „Изследване и иновации”. Целта на проекта е идентифицирането, тестването и прилагането на унифицирани услуги в рамките на изградената мрежа от бизнес инкубатори, участващи в проекта.
Броят на партньорите надхвърля 20 като освен представители от цяла Европа в проекта участват и организации от Индия и Китай.
Координираща организация за България е Клъстерът по информационни и комуникационни технологии, гр. СофияДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни