КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми” е реализиран по Шеста рамкова програма на ЕК, направление „Изследване и иновации”. Целта на проекта е идентифицирането, тестването и прилагането на унифицирани услуги в рамките на изградената мрежа от бизнес инкубатори, участващи в проекта.
Броят на партньорите надхвърля 20 като освен представители от цяла Европа в проекта участват и организации от Индия и Китай.
Координираща организация за България е Клъстерът по информационни и комуникационни технологии, гр. СофияДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни