УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Start2Up - Подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнес


Проект ,,Start2Up - Подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнес“ е съфинансиран по програма Заетост и предприемачество на Фондация "Тръст за социална алтернатива" (ТСА)

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на 50 потенциални предприемачи, представители на икономически уязвими групи от област Варна, желаещи да стартират собствен бизнес чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги, която ще се постигне чрез следните основни дейности:
1. Набиране на предприемачи чрез осъществяване на информационни кампании;
2. Подготовка и провеждане на 5 обучения по предприемачество;
3. Менторство и консултации;
4. Организиране на състезание за бизнес идеи с награди.

Преките бенефициенти (целевите групи), към които са насочени тези дейности са: хора в икономическо уязвимо положение, с фокус върху ромите, които са изправени пред изключително сериозни бариери при интеграцията си на пазара на труда. Това са лица, живеещи в област Варна, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в частност безработни, неактивни, хора в икономически уязвимо положение - жени, младежи и роми, предимно на възраст до 29 години.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна - Водещ партньор 

Партньори по проекта:
Община Аксаково;
Община Белослав.

Очакваните резултати са:
- брой участници, завършили обучението по предприемачество - 50;
- брой участници, получили менторска подкрепа за реализиране на бизнес идеите си - 15;
- брой участници, получили бизнес консултации в минимум 3 сесии, по различни теми - 35;
- брой участници свързани с финансов ресурс, който да подкрепи бизнес плановете им -12.

Бюджет на проекта: 80 840 лв. (размер на безвъзмездната помощ 80 210 лв.)
Периодът на изпълнение на проекта е от 01.03.2022 г. до 31.08.2023 г.


Подкрепата на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) е осигурена от фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на РАПИВ и не отразяват непременно вижданията на фондация "Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори".
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни