КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти”

Проект “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти” e финансиран със средства на държавния бюджет на Република България на основание Постановление No 149 на МС за разпределение на средствата по т.24 от приложение No 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Продължителността му е 12 месеца и е с бюджет от 39 500 лв.
Основната цел на проекта е създаване на благоприятна среда за развитите на предприемачеството като важна основа за икономически растеж на региона и популяризиране развитието на иновациите, техниката и технологиите като гарант за конкурентоспособна икономика.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни