УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ЧЛЕНОВЕ

Централна администрация:


      Областна администрация Варна

Mестна администрация:

                                 
Община Аксаково                Община Варна

 Висши учебни заведения:


   ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” 

                                                                     
       ВСУ„Черноризец Храбър”

                
Икономически университет - Варна

              
     Медицински университет
"Проф. д-р П. Стоянов" – Варна

Научно-изследователски институт към БАН:

             
   Институт по океанология - Варна

Неправителствени организации:

                                               
Агенция за социално развитие – Вижън    

             
  Българска морска камара гр. Варна 

                         
  Варненска търговско-индустриална камара  
                       
           
          ИКТ Клъстер - Варна    
                                            
              
     Стопанска камара - Варна  
  
Търговски дружества:


                           
         "БТГ" ЕООД                                     "Корес" ЕООД           
          
                                    
"Контракс Варна" ООД                              "Маркон" ЕООД
 
                        
         "Сиенсис" АД                        "ТЕСО - В" ООД     

                                   
                    
         "Триада Софт" ООД                        "Черно море" АД
 
Финансови институции:
      
ТБ „Алианц Банк България“ АД
 
Физически лица
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни