УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални умения

Дигиталната трансформация структурно променя предприемачеството и естеството на работата. Съществуват опасения, че тези промени могат да засегнат условията на заетост, нивата и разпределението на доходите. Наред с инвестициите в технологиите, има нужда от инвестиции в човешки знания и умения, за да бъдем готови за бъдещето. Необходимостта от нови мултидисциплинарни дигитални умения нараства. Съществува специфична необходимост от подобряване на разбирането за уменията, свързани с новите технологии, насърчаване на развитието на дигиталните умения и стимулирането на партньорства за умения в рамките на Дневния ред за нови умения за Европа.

Според „Социално-икономическата оценка на Дунавския регион: състояние на региона, предизвикателства и развитие на стратегията” / ноември 2015 г./ търсенето и предлагането в образователната система в Дунавския регион не са координирани. Това забавя предприемачеството в Дунавския регион (ДР).

Проект WE.DIGITAL има за цел подобряването обучението по предприемачество, за да се повиши конкурентоспособността на женското предприемачество чрез по-нататъшно развитие на системата за учене през целия живот, основана на установените стратегически цели в съответствие с развитието на човешкия капитал според Актът за малкия бизнес в Европа. Той се фокусира върху подготовката на комплексен стратегически проект, допринасящ за изпълнение на целите на Приоритетна област 8, Стратегията на Дунавския регион, във връзка с разработването на транснационални иновационни мерки и инструменти за подпомагане на придобиването на дигитални знания и умения от жените предприемачи.

Основните дейности по проекта ще бъдат фокусирани върху предлагането на иновативни и практични решения за укрепване на женските предприемачески умения в дигиталната ера чрез подобряване на дигиталните знания, изграждане на мрежи, обмен на опит между бизнеса и академичните среди, наставничество, организиране на специфични събития и създаване на иновативни инструменти за насърчаване на предприемаческите умения на жените.

Водещ партньор
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България
Партньори
Институт за изследване на предприемачеството, Словения
Технологичен парк на Вараждин, Хърватска

Продължителността на проекта е 1 година - от 01.09.2018 до 31.08.2019г.

Общ бюджет: 50 000,00 евро
ERDF: 42 500,00 евро
IPA: 0,00 евро
ENI: 0,00 евро

Проектът е съфинансиран от ЕФРР.


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни