УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”

Договор № ОЗМ -3-03-02-358#8 от 14.12.2017 г. по Проект № BGО5М90PО01-1.005 „Обучения и заетост за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Дейностите по договора стартират през 2017 г. и в рамките на 6 месеца ще се осигури продължителна заетост на двама безработни младежи до 29 годишна възраст, по времето на която те ще натрупат опит и познания в следните области:
•    Европейски и национални програми за финансиране.
•    Създаване на нови проектни идеи и подготовка на проектни предложения, както и изпълнението им.
•    Комуникация с партньори и управляващи органи. 
•    Организиране на информационни и рекламни кампании.
•    Консултантски услуги.
•    Изготвяне на бизнес планове, финансови прогнози и пазарни проучвания.
•    Мониторинг и контрол върху договори и проекти.
•    Свързване на МСП с национални и международни мрежи.ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни