УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект INNOMOT "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации"

Проект INNOMOT "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации" се изпълнява по програма INTERREG IV C на ЕК, Приоритет 1: Иновации и икономика на знанието.
Периодът на изпълнение е 36 месеца - от 2012 – 2014 г., а бюджета – 1 898 033,52 €.
Консорциумът е от 10 партньора от различни държави-членки на ЕС - Швеция, Белгия, Полша, Ирландия, България, Испания, Франция, Италия и Дания.
Основната цел на проекта е подготовка на нови политики и програми за подкрепа и внедряване на нетехнологичните иновации от страна на МСП в регионите участници в проекта. В резултат от изпълнение на проекта са селектирани 10 добри европейски практики, които са представени на регионалните власти, университети  и представители на бизнеса с цел избор на най-добри практики за внедряване в Североизточния регион.
Изготвен е План за внедряване на избраната  добра практика.
Повече информация за проекта: http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/index-project=136-improving-regional-policies-promoting-and-motivating-non-technological-innovation-in-smes&.html        


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни