КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП” (NE-BG RIS) е финансиран по Шеста Рамкова програма на ЕК, направление „Изследвания и иновации”.
Проектът е с продължителност от 32 месеца – от 2005 до 2008 г., и е с бюджет 466 000 евро.
Партньорите по проекта са: Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), България, Алианс на областните управители в СИРП, Университета в Западна Македония – Гърция, Регион Лигурия – Италия и Регион Абруцо – Италия.
Проектът проучва и анализира иновационните потребности и иновационният потенциал на региона и разработва стратегия за насърчаване на иновациите и технологичния трансфер.
Пряко ангажираните лица в проекта са 159, от които 104 експерти и консултанти. Общият брой на участващите юридически лица е над 600, включително МСП. Общият брой на участниците е над 1500.
В качеството си на координатор при разработването на проекта, екипът на РАПИВ осъществява контакти с над 500 МСП от региона с цел изследване на иновативността и конкурентоспособността на фирмите и едновременно с това на пречките, които възпрепятстват развитието им.
Основната цел на този проект е създаването и поддържането на среда, насърчаваща иновациите в СИРП чрез развитие на регионалната иновационна политика и създадената Регионална иновационна стратегия.
ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни