УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”

Проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество” е изпълняван по СОП Черноморски басейн 2007-2013 година, финансиран по Приоритет 1: „Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси”.
Той е с продължителност 24 месеца -  от 2011 до 2013 г., и е с бюджет 492 085 €.
РАПИВ е водещ партньор в консорциума от партньори: Университет "Аристотел" в Солун, Гърция; Асоциация за МСП Констанца (PIMM-Constanta), Румъния; Организация за развитие на МСП (ODIMM), Молдова; Агенция за икономическо развитие на Севастопол (АЕDS), Украйна и асоцииран партньор – Odisseus Liguria Ltd (Италия).
Основната цел на проекта е създаване на Черноморка мрежа за регионално развитие.
Постигнати резултати от проекта са:  разработени 5 бр. регионални анализа и Съвместен анализ за нуждите на МСП в приоритетните сектори по проекта: морска индустрия, ИКТ, туризъм; препоръки за промяна на политики за бизнес сътрудничество между партньорските региони; обмен на добри практики на регионално ниво, организиране на редица събития, посветени на регионалното развитие и подкрепа на предприемачеството; създаване на Черноморска мрежа за регионално сътрудничество – BlasNET.
За повече информация: www.blasnet.eu


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни