УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии” е финансиран по програма ФАР 2005 с договор № BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-03. 
Той е с продължителност 12 месеца – от 2007 до 2008 г. и бюджет 61 424 €.
Проектът е реализиран съвместно с Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна. Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на регионалните предприятия чрез подобряване на иновационната инфраструктура.
В резултат е  създаден Център за трансфер на морски технологии, който подпомага  създаването и развитието на институционално партньорство между заинтересованите страни - университети, научни и приложни институции, местни власти, банков сектор, местен бизнес; оказва значителен положителен ефект върху развитието на целевите групи и подпомага повишаването на технологичното ниво на продукцията и увеличаването на износа на продукти.ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни