УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проект SIreNERGY
Брошура на проект SIreNERGY

Издание - Конференция „Устойчивостта и интелигентният растеж в моделите на бъдещето“ - e-book
, 20 септември 2022

Програма Участие на жени в производството на селскостопански храни - EWA -България 2021, EIT Food


Хибридно информационно събитие "Жените в агрохранителния сектор - инвестиция в бъдещето", 8 октомври 2021

Представяне на EIT Food - Aleksandra Niżyńska, RIS Project Manager, EIT Food CLC North-East
Представяне на програма EWA, Ралица Жекова РАПИВ
Бизнес среда за развитие на аграрно предприемачество - Екип от катедра "Аграрна икономика", Икономически университет - Варна
Европейските средства за агроиновации в примери - д-р Виктория Николова, управител на ОИЦ-Варна
Представяне на възможностите за участие в инициативи и програми на Innovation Starter  - Леона Асланова, Управител на Innovation Starter Box
Информационно събитие по програма EWA България 04 ноември 2021
EIT Food Hub България - Мариaна Хамънова, Изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria Ltd

Проект INTRA

Информационна среща "Възможности за МСП за навлизане на международните пазари", 19.11.2020 г.
Подкрепа за интернационализацията на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”; ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката
Възможности за подкрепа на МСП в малките общини, д-р Виктория Николова, управител на Областен информационен център – Варна
"Е-моушън лайф" ЕООД - подкрепа по процедура „Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК, д-р Йордан Колев
„Хидравлон 1” ЕООД -подкрепа по програми на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Борис Желев, управител

Проект "Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България"
Представяне на проекта

Проект WOMEN IN BUSINESS

Първо заседание на Групата на заинтересованите страни, 17.10.2018, гр. Варна
Представяне на проект WOMEN IN BUSINESS, доц. д-р Ралица Жекова, изпълнителен директор, РАПИВ
Група на заинтересованите страни - описание, членове, механизми за участие, Мария Златева, координатор на проект, РАПИВ
Национално проучване за бариерите и предизвикателствата пред младите жени в предприемачеството – предварителни резултати, доц. д-р Елеонора Танкова, ас. д-р Веселина Спасова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Транснационално информационно събитие "Бизнес жените в Дунавския регион" 17.07.2018
РАПИВ - Яни Янев, председател на УС на РАПИВ (ENG)
Европейска стратегия на Дунавския регион, Приоритетна област 8 "Насърчаване на конкурентоспособността на предприятия", д-р Юдит Шрик-Сенци, координатор на EUSDR PA 8, Министерство на икономиката, труда и жилищното настаняване на Баден-Вюртемберг, Германия (ENG)
Национални политики за подкрепа на млади жени предприемачи, Тихомира Палова, държавен експерт, Дирекция „Икономически политики за насърчаване”, Министерство на икономиката, България (ENG)
Партньор №6 - Търговско-промишлена палата на Стайерска, Словения, Драгица Маринич (ENG)
Партньор №7 - Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария, Рената Чабай (ENG)
Партньор №8 - Университета на Панония, Унгария, д-р Кристина Келер (ENG)
Партньор №9 - Асоциация на МСП от Констанца, Румъния, Юлиан Гропосила (ENG)
Партньор №10 - Университет Овидий – Констанца, Румъния, доц. д-р Ралука Трандафир (ENG)
Партньор №11 - Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина, проф. д-р Мурис Сисич (ENG)
Партньор №12 - Организация за развитие на МСП, Молдова, Силвия Канджиа (ENG)
Подкрепа за предприемачество: Агенция за икономическо развитие – Варна, Тодорка Димитрова, директор, АИР (ENG)
CITYWALK – Създаване на пешеходни градове в Дунавския регион, проф. д-р Теодора Бакърджиева, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” (ENG)
Акселераторска програма "Start 2 Up"
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Ролята на инкубатора "- Весела Софрониева.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Start 2 UP Акселераторска програма" - Мария Златева.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Предизвикателства пред стартираща компания" - Кристофър Неги.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Успешна стартираща компания" – д-р Валери Пенчев.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Професиите на бъдещето" - доц. д-р Елеонора Танкова.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Възможности за финансиране" - Дилян Попов.pdf

Проект ClimAd "Адаптирането към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие"

Кръгла маса с ЦГ 'Младежи' - 30.10.2014 г.- инж. Лилия Калоянова.pdf

Проект "Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към РАПИВ"
Дипляна-Разширяване на Бизнес инкубатор.pdf  
Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор Варна - пресконференция 13.03.2013 г.pdf 
Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор Варна 13.03.2013 г.pdf 
Добри практики на Бизнес инкубатор  – Варна към РАПИВ - 09.05.2014 г.- Ирина Кирчева.pdf 

Проект INNOMOT "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации"
"Методология за добри практики на нетехнологични иновации" - 20.06.2012 г. - Мая Цветкова.pdf
"Нетехнологични иновации и европейски политики" - 20.06.2012 г. - Ивелина Несторова.pdf
"Добри практики в сферата на нетехнологичните иновации" - 09.05.2014 г. -Ивелина Несторова.pdf

Проект BlasNET "Черноморска мрежа за регионално сътрудничество"
A Vision for the BS Region New perspectives & Challenges for BS - 11.01.2012 - Anna Andricopoulou.pdf 
BlasNET Прессъобщение 31.01.2012.pdf 
Development Strategies Keeping an Eye on the BS - 11.01.2012 - Dr. Georgios K. Vangelas.pdf 
ICT Sector in Thessaloniki Area - 11.01.2012.pdf 
ICT Tools for Sustainable Tourism - 11.01.2012 - Paraskevi Tarani.pdf 
Project BlasNET - Black Sea Network For Regional Development - 11.01.2012 - Dr. Dimitar Radev.pdf 
Regional Development in Europe Challenges - 11.01.2012 - Nicos Komninos.pdf 
The Greek International Business Association - 11.01.2012 - George G. Georgiadis.pdf 
Черноморска мрежа за регионално развитие - BLASNET - брошура.pdf 

Проект INOLINK "Свързване на територията чрез иновационна мрежа"
"Най-добри практики за свързване в регионална иновационна мрежа" - 27.10.2011 г. - Ирина Кирчева.pdf
"Проучване на нуждата от иновации - представяне на резултатите" - 27.10.2011 г. - д-р Димитър Радев.pdf
European Opportunities for Improvement of Regional Innovation Policies -11.04.2012 - Todor Yalamov.pdf
Good Practices and Mentoring Activities CUEL - 11.04.2012 - Soizic Tsin.pdf
Innovation Support Activities 10 years RAPIV - 11.04.2012 - Dr. Dimitar Radev.pdf
INOLINK PROJECT - Connecting the Territory through the Innovation Network.pdf
Mentoring plan SMART SPECIALISATION - 11.04.2012 - mag. Amna Potočnik, mag. Božidar Pučnik .pdf
Politics of Bulgaria to Support Innovation - 11.04.2012 - Jana Velichkova.pdf
Regional innovation Systems and Good Practices - 11.04.2012 - M. Mallmann.pdf 
"Регионалната политика на България и европейските възможности за партниране" - 11.04.2012 - арх. Белин Моллов.pdf 
Международна конференция “Европейски възможности за подобряване на регионалната иновационна политика” 11.04.2012.pdf

Проект “Насърчаване развитието на предприемачеството сред младите специалисти”
Raising SME Competitiveness through Quality Management - 30.03.2010 - Hilary Oakley.pdf
"Европейски възможности за МСП"- 30.03.2010 г.- д-р Димитър Радев.pdf
"Национални и европейски програми за финансиране на високотехнологични фирми" - 30.03.2010 г.- Ивелина Несторова.pdf
Програма - Европейски възможности за МСП 30.03.2010.pdf

Проект REGIOCLIMA "Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени за МРВ"
Regioclima - Bulgarian Good Practices.pdf 
"Regioclima - Най-добри практики" - инж. Лилия Калоянова.pdf 
Брошура REGIOCLIMA BG.pdf 
"Дни на отворените врати'10 Европа 2020" - 11.11.2010 г.- д-р Димитър Радев.pdf 
"Оценка на риска от наводнения в крайбрежната зона" - 11.11.2010 г.- д-р Валери Пенчев.pdf 
"Ролята на управлението на водите при АКП" - 11.11.2010 г.- инж. Венцислав Николов.pdf 
"Стратегия за адаптиране към климатичните промени" - 05.10.2011 г.- д-р Димитър Радев .pdf
"Съвременни иновативни методи за предотвратяване на повърхностна ерозия" - 11.11.2010 -г. Свежен Чакъров, Мариета Чакърова.pdf 

Други материали
Брошура РАПИВ 10 години.pdfРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни