УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проект INTRA
Информационна среща "Възможности за МСП за навлизане на международните пазари", 19.11.2020 г.
Подкрепа за интернационализацията на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”; ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката
Възможности за подкрепа на МСП в малките общини, д-р Виктория Николова, управител на Областен информационен център – Варна
"Е-моушън лайф" ЕООД - подкрепа по процедура „Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК, д-р Йордан Колев
„Хидравлон 1” ЕООД -подкрепа по програми на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Борис Желев, управител

Проект "Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България"
Представяне на проекта

Проект WOMEN IN BUSINESS

Първо заседание на Групата на заинтересованите страни, 17.10.2018, гр. Варна
Представяне на проект WOMEN IN BUSINESS, доц. д-р Ралица Жекова, изпълнителен директор, РАПИВ
Група на заинтересованите страни - описание, членове, механизми за участие, Мария Златева, координатор на проект, РАПИВ
Национално проучване за бариерите и предизвикателствата пред младите жени в предприемачеството – предварителни резултати, доц. д-р Елеонора Танкова, ас. д-р Веселина Спасова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Транснационално информационно събитие "Бизнес жените в Дунавския регион" 17.07.2018
РАПИВ - Яни Янев, председател на УС на РАПИВ (ENG)
Европейска стратегия на Дунавския регион, Приоритетна област 8 "Насърчаване на конкурентоспособността на предприятия", д-р Юдит Шрик-Сенци, координатор на EUSDR PA 8, Министерство на икономиката, труда и жилищното настаняване на Баден-Вюртемберг, Германия (ENG)
Национални политики за подкрепа на млади жени предприемачи, Тихомира Палова, държавен експерт, Дирекция „Икономически политики за насърчаване”, Министерство на икономиката, България (ENG)
Партньор №6 - Търговско-промишлена палата на Стайерска, Словения, Драгица Маринич (ENG)
Партньор №7 - Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария, Рената Чабай (ENG)
Партньор №8 - Университета на Панония, Унгария, д-р Кристина Келер (ENG)
Партньор №9 - Асоциация на МСП от Констанца, Румъния, Юлиан Гропосила (ENG)
Партньор №10 - Университет Овидий – Констанца, Румъния, доц. д-р Ралука Трандафир (ENG)
Партньор №11 - Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина, проф. д-р Мурис Сисич (ENG)
Партньор №12 - Организация за развитие на МСП, Молдова, Силвия Канджиа (ENG)
Подкрепа за предприемачество: Агенция за икономическо развитие – Варна, Тодорка Димитрова, директор, АИР (ENG)
CITYWALK – Създаване на пешеходни градове в Дунавския регион, проф. д-р Теодора Бакърджиева, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” (ENG)
Акселераторска програма "Start 2 Up"
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Ролята на инкубатора "- Весела Софрониева.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Start 2 UP Акселераторска програма" - Мария Златева.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Предизвикателства пред стартираща компания" - Кристофър Неги.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Успешна стартираща компания" – д-р Валери Пенчев.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Професиите на бъдещето" - доц. д-р Елеонора Танкова.pdf
Инфо среща 17.03.2018 г. - "Възможности за финансиране" - Дилян Попов.pdf

Проект ClimAd "Адаптирането към климатичните промени - възможности за устойчиво развитие"

Кръгла маса с ЦГ 'Младежи' - 30.10.2014 г.- инж. Лилия Калоянова.pdf

Проект "Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към РАПИВ"
Дипляна-Разширяване на Бизнес инкубатор.pdf  
Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор Варна - пресконференция 13.03.2013 г.pdf 
Дни на отворени врати в Бизнес инкубатор Варна 13.03.2013 г.pdf 
Добри практики на Бизнес инкубатор  – Варна към РАПИВ - 09.05.2014 г.- Ирина Кирчева.pdf 

Проект INNOMOT "Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране на МСП за внедряване на нетехнологични иновации"
"Методология за добри практики на нетехнологични иновации" - 20.06.2012 г. - Мая Цветкова.pdf
"Нетехнологични иновации и европейски политики" - 20.06.2012 г. - Ивелина Несторова.pdf
"Добри практики в сферата на нетехнологичните иновации" - 09.05.2014 г. -Ивелина Несторова.pdf

Проект BlasNET "Черноморска мрежа за регионално сътрудничество"
A Vision for the BS Region New perspectives & Challenges for BS - 11.01.2012 - Anna Andricopoulou.pdf 
BlasNET Прессъобщение 31.01.2012.pdf 
Development Strategies Keeping an Eye on the BS - 11.01.2012 - Dr. Georgios K. Vangelas.pdf 
ICT Sector in Thessaloniki Area - 11.01.2012.pdf 
ICT Tools for Sustainable Tourism - 11.01.2012 - Paraskevi Tarani.pdf 
Project BlasNET - Black Sea Network For Regional Development - 11.01.2012 - Dr. Dimitar Radev.pdf 
Regional Development in Europe Challenges - 11.01.2012 - Nicos Komninos.pdf 
The Greek International Business Association - 11.01.2012 - George G. Georgiadis.pdf 
Черноморска мрежа за регионално развитие - BLASNET - брошура.pdf 

Проект INOLINK "Свързване на територията чрез иновационна мрежа"
"Най-добри практики за свързване в регионална иновационна мрежа" - 27.10.2011 г. - Ирина Кирчева.pdf
"Проучване на нуждата от иновации - представяне на резултатите" - 27.10.2011 г. - д-р Димитър Радев.pdf
European Opportunities for Improvement of Regional Innovation Policies -11.04.2012 - Todor Yalamov.pdf
Good Practices and Mentoring Activities CUEL - 11.04.2012 - Soizic Tsin.pdf
Innovation Support Activities 10 years RAPIV - 11.04.2012 - Dr. Dimitar Radev.pdf
INOLINK PROJECT - Connecting the Territory through the Innovation Network.pdf
Mentoring plan SMART SPECIALISATION - 11.04.2012 - mag. Amna Potočnik, mag. Božidar Pučnik .pdf
Politics of Bulgaria to Support Innovation - 11.04.2012 - Jana Velichkova.pdf
Regional innovation Systems and Good Practices - 11.04.2012 - M. Mallmann.pdf 
"Регионалната политика на България и европейските възможности за партниране" - 11.04.2012 - арх. Белин Моллов.pdf 
Международна конференция “Европейски възможности за подобряване на регионалната иновационна политика” 11.04.2012.pdf

Проект “Насърчаване развитието на предприемачеството сред младите специалисти”
Raising SME Competitiveness through Quality Management - 30.03.2010 - Hilary Oakley.pdf
"Европейски възможности за МСП"- 30.03.2010 г.- д-р Димитър Радев.pdf
"Национални и европейски програми за финансиране на високотехнологични фирми" - 30.03.2010 г.- Ивелина Несторова.pdf
Програма - Европейски възможности за МСП 30.03.2010.pdf

Проект REGIOCLIMA "Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени за МРВ"
Regioclima - Bulgarian Good Practices.pdf 
"Regioclima - Най-добри практики" - инж. Лилия Калоянова.pdf 
Брошура REGIOCLIMA BG.pdf 
"Дни на отворените врати'10 Европа 2020" - 11.11.2010 г.- д-р Димитър Радев.pdf 
"Оценка на риска от наводнения в крайбрежната зона" - 11.11.2010 г.- д-р Валери Пенчев.pdf 
"Ролята на управлението на водите при АКП" - 11.11.2010 г.- инж. Венцислав Николов.pdf 
"Стратегия за адаптиране към климатичните промени" - 05.10.2011 г.- д-р Димитър Радев .pdf
"Съвременни иновативни методи за предотвратяване на повърхностна ерозия" - 11.11.2010 -г. Свежен Чакъров, Мариета Чакърова.pdf 

Други материали
Брошура РАПИВ 10 години.pdfРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни