УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” е съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“.
Той има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации, чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.
WOMEN IN BUSINESS е отговор на определени специфични потребности на младите жени предприемачи в Дунавския регион, който се осъществява чрез транснационални дейности по проекта, насочени към:
-Изследване, оценка и сравнение на нуждите и бариери, пред които са изправени младите жени, желаещи да стартират бизнес, както и на политическите мерки в Дунавския регион за подкрепа на предприемачеството сред младите жени и извеждане на добри практики за подкрепа на млади жени - предприемачи с цел актуализиране на регионалните програми;
-Подобряване на политиките и програмите за регионално развитие чрез разработване на жизнеспособна Програма за подкрепа на женското предприемачество, чрез която да се постигне съответствие на политическите инструменти с нуждите на младите жени, желаещи да стартират бизнес;
-Разработване на иновативни образователни решения и модели за развитие и усъвършенстване на предприемаческа култура, умения и компетентности сред младите жени, желаещи да стартират бизнес.

Консорциумът по проекта включва 14 партньори от 9 различни държави от Дунавския регион, обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Водещ партньор:
• Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България;
Партньори:
• Иновативен регион Щирия ООД, Австрия;
• ВСУ „Черноризец Храбър”, България;
• Технологичен парк на Вараждин, Хърватска;
• bwcon GmbH, Германия;
• Регионална агенция за развитие на Марибор, Словения
• Търговско промишлена палата на Стайерска, Словения;
• Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария;
• Университета на Панония, Унгария;
• Асоциация на МСП от Констанца, Румъния;
• Университет Овидий – Констанца, Румъния;
• Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина;
• Организация за развитие на МСП, Молдова.
Асоцииран стратегически партньор:
• Министерство на икономиката, България

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е 3 години - от 01.06.2018 г. до 31.05.2021 г.

Общият бюджет е: 2 021 050,00 евро
ERDF: 1 437 392,50 евро
IPA: 144 500,00 евро
ENI: 136 000,00 евро

За повече информация посетете https://danube-archive.dev.webecon.hu/approved-projects/women-in-business.ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни