УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ТЕКУЩИ ПРОЕКТИПроект  „Start2Up - Подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнес“
Проект „Start2Up - Подкрепа за стартиране и развитие на собствен бизнес“

Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“
Проект DTP3-656-1.2. D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“

Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”
Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”
Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”

EWA Empowering Women in Agrifood 2022 - България
EWA Empowering Women in Agrifood 2022 - БългарияРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни