УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ТЕКУЩИ ПРОЕКТИSTREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания
STREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания

RISE - Повишаване на компетенциите и уменията в по-слабо развитите райони на Дунавския регион чрез иновации в хранително-вкусовия сектор
RISE - Повишаване на компетенциите и уменията в по-слабо развитите райони на Дунавския регион чрез иновации в хранително-вкусовия сектор

TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии
TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии

WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион
WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион

Ecosys4you - Предприемачески екосистеми в подкрепа на младите хора
Ecosys4you - Предприемачески екосистеми в подкрепа на младите хора

SIreNERGY - Социални иновации във възобновяемите енергийни източници
SIreNERGY - Социални иновации във възобновяемите енергийни източници

EIT Food HUB България
EIT Food HUB България

RE-FEM – Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията
RE-FEM – Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията

INNO-MOB - Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилността
INNO-MOB - Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилносттаРегионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни