УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ТЕКУЩИ ПРОЕКТИПроект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”
Проект ATU 2019-1-BG01-KA203-062530 “Достъп до университети за хора с увреждания”

Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”
Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”
Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”
Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни