КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ТЕКУЩИ ПРОЕКТИПроект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални умения
Проект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални умения

Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”
Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”
Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”
Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”
Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни