КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа”

Проект INOLINK “Свързване на територията чрез иновационна мрежа” е финансиран по програма INTERREG IVC на ЕК, Приоритет 1: Иновации и икономика на знанието, подтема “Иновации, изследване и технологично развитие”.
Той е с продължителност 36 месеца – от 2010 до 2012 г. и е с бюджет 1 976 077 €.
Водещ партньор на проекта е Технологична мрежа на Андалусия (R.E.T.A.), Испания, а партньорския консорциум освен РАПИВ, България, включва и Етруриа иновационе, Италия, Агенция за развитие Марибор, Словения, Нанобионет, Германия, Университет Алгарве, Португалия, FUNDECYT, Испания, Агенция за регионално развитие на Североизточен регион, Румъния, Университет Ковънтри ентърпрайз лимитид, Великобритания, Регион Абруцо, Италия. Основна цел на проекта е подобряване на достъпа до регионални иновационни политики чрез осигуряване на по-добра връзка на участниците в Регионалната иновационна система, особено на тези, които се намират в отдалечени региони.
В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е постигнато значително въздействие върху регионалните иновационни политики в партньорските региони с неочакван резултат: подписването на 2 меморандума за разбирателство.
За повече информация: http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/index-project=113-connecting-the-territory-through-the-innovation-network&.html


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни