УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

INNO-MOB - Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилността
INNO-MOB - Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилността

EIT Food HUB България
EIT Food HUB България

SIreNERGY - Социални иновации във възобновяемите енергийни източници
SIreNERGY - Социални иновации във възобновяемите енергийни източници

Ecosys4you - Предприемачески екосистеми в подкрепа на младите хора
Ecosys4you - Предприемачески екосистеми в подкрепа на младите хора

WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион
WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион

TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии
TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии

STREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания
STREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”
Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”
Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”
Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”

Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)
Проект “Регионална иновационна стратегия на СИРП”(NE-BG RIS)

Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”
Проект „Евро офис услуги - отваряне на международните пазари за малки иновативни фирми”

Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”
Проект „Създаване на Регионален инвестиционен център – Варна”

Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”
Проект InnoSME “Насърчаване участието на иновативни фирми от сектор ИКТ в национални и регионални мрежи по Седма рамкова програма и програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕК”

Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”
Проект “Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието в гражданското общество”

Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”
Проект „Създаване на Център за трансфер на морски технологии”

Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”
Проект “Нови екологично и икономически ефективни модели за изграждане на нови хидротехнически и инфраструктурни обекти”

Страница: 1 от 3


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни