УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион

Проект DRP0200020-WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион е съ-финансиран от програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027.
Той има за цел въз основа на извършени проучвания, обмен на добри практики от различни европейски региони, да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за индустриалния преход и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жените предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, чрез прилагане на модела на кръговата икономика.

Консорциумът по проект включва 26 партньора от 12 държави от Дунавския регион и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Водещ партньор:
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България

Партньори:
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, България
Иновационен регион Щирия ООД, Австрия
Технологичен парк Вараждин ООД, Хърватска
IREAS, Институт за структурна политика, Чехия
Bwcon GmbH, Германия
Търговско-промишлена камара на Щайерска, Словения
Pannon Business Network Association, Унгария
Унгарска агенция за икономическо развитие (MGFU), Унгария
Ropot Boutique SRL, Румъния
Словашка бизнес агенция, Словакия
Организация за развитие на предприемачеството, Молдова
Външнотърговска камара на Босна и Херцеговина
Университет в Сараево, Босна и Херцеговина
Асоциация на бизнес жените в Сърбия

Асоциирани стратегически партньори:
SPIRIT Словения, публична агенция
Министерство на икономиката и индустрията, България
Министерство на националната икономика, Унгария
Кръгова Словакия
Асоциация на Клуба на жените предприемачи, Унгария
Министерство на икономиката на Република Молдова
Министерство на науката, висшето образование и младежта, Босна и Херцеговина
Стопанска камара на Щирия – Отдел "Бизнес и икономически услуги", Австрия
Град Вараждин, Хърватия
Търговско-промишлена камара на Сърбия
Асоциация за устойчиво развитие ViitorPlus, Румъния

Период за изпълнение
: 01/01/2024 - 30/06/2026

Общият бюджет е:
 2 399 262,97 евро
Финансиране по Интеррег: 1 919 410,36 евро

 ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни