УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии

Проект DRP0200164 TEX-DAN - Към кръгова верига на стойност в текстилната и модната индустрии е съ-финансиран от програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027.

Той има за цел 
усвояването на технологии от МСП за подобрена кръговост във веригите за стойност на текстила и модата чрез транснационално сътрудничество в Дунавския регион. В нашия проект ще се тестват технологични решения по 4 ключови сегмента от веригата на стойността: 1) биоикономично облекло, 2) кръгов дизайн, 3) кръгови производствени процеси, 4) рециклиране.

Консорциумът по проекта включва 14 партньора и 6 стратегически партньора от 11 държави от Дунавския регион  и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети. 

Водещ партньор: 
Южна трансдунавска регионална агенция за иновации, Унгария

Партньори:
Южнобохемска агенция за подкрепа на иновациите, Чехия
Национална агенция за рециклиране на Словакия, Словакия
Център за върхови постижения за кръгова икономика и изменение на климата, Сърбия
Институт за устойчиво развитие, Словения
Асоциация Reginnova NE, Румъния
Агенция за развитие на Република Сръбска, Босна и Херцеговина
Хърватска агенция за МСП, иновации и инвестиции, Хърватия
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, България
Университет за приложни науки, Австрия
BSC, Център за подкрепа на бизнеса, Словения
MGFU Унгарска агенция за икономическо развитие с нестопанска цел в обществена полза, Унгария
Технически университет на Молдова, Молдова
Фондация за защита на климата Синя планета, Унгария

Продължителност: 01.01.2024 – 30.06.2026
Общият бюджет е: 2.716.892,32 евро
Финансиране по Интеррег: 2.173.513,85 евро


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни