УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

STREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания

 
Проект 101131843 STREAM IT - Насочване на момичетата и жените към STEAM образование, иновации и изследвания е финансиран от програма Хоризонт Европа на ЕК.

Основната цел на ST(R)E(A)M IT е да инициира промяна по отношение на продължаващото неравенство между половете в STEM образованието и изследванията и да допринесе за прилагането на  ‘Европейския манифест за
приобщаващи по отношение на пола STE(A)M образование и кариери.

Консорциумът по проекта включва: 20 партньора и един асоцииран партньор от 17 държави и се състои от партньори от областите на образованието, научните изследвания, бизнеса, граждански организации  и организации от неформалното образование , чиято цел е да разработят съвместно интердисциплинарна и междусекторна мрежа, която може да подкрепя инициативи за равенство между половете и създаване на политики в областта на  STEM.

Водещ партньор: 
Изследователски институт HETFA (HETFA), Унгария
Партньори:
F6S Network Ireland Limited (F6S IE), Ирландия
STEINBEIS 2I GMBH (Steinbeis), Германия
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България
UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (UBB), Румъния
SAULETEKIO SLENIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS (SUNRISE TECH), Литва
CESIE, Италия
NOK A TUDOMANYBAN EGYESULET (NATE), Унгария
TEHNOLOSKI PARK VARAZDIN DOO ZA INKUBACIJU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJSKIHPODUZECA (VA TECHPARK), Хърватска
USTANOVA HISA EKSPERIMENTOV (UHE), Словения
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION BUREAU OF RESEARCH, INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES (NGO BRIT), Украйна
INSTITUT MIHAJLO PUPIN (IMP), Сърбия
ADDSEN SRO (ADDSEN), Словакия
UNIVERSIDAD DE BURGOS (UBU), Испания
FOUNDATION FOR MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RESEARCH FOUNDATION SKOPJE (MIR), Република Северна Македония
EIT FOOD CLC NORTH-EAST SP ZOO (EIT FOOD), Белгия
CANDIDE INTERNATIONAL BV (CANDIDE), Белгия
STEM Ísland, Исландия
WOMEN IN TECH-GOTHENBURG (WIT), Швеция
UDRUZENJE POSLOVNIH ZENA SRBIJE (UPZ ABW), Сърбия

Асоцииран партньор:
RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY (ReadLab P.C.) 

Продължителност: 01/01/2024 - 31/12/2026

Финансиране: 1.855.814 Евро


ДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни