УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”
Проект „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор”

Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към  РАПИВ”
Проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”

Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”
Проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”

Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”
Договор по Проект „Обучения и заетост за младите хора”

Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”
Проект BG05M9OP001-1.023-0007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”

Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”
Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”

Проект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални умения
Проект DTP-SMF1-92 WE.DIGITAL - Жени предприемачи с дигитални умения

 Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021
Програма „Участие на жени в производството на селскостопански храни” 2021

Страница: 2 от 2


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни