УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Вие сте в: ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

RISE - Повишаване на компетенциите и уменията в по-слабо развитите райони на Дунавския регион чрез иновации в хранително-вкусовия сектор

Project RISE - Повишаване на компетенциите и уменията в по-слабо развитите райони на Дунавския регион чрез иновации в хранително-вкусовия сектор е съ-финансиран от програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027.
Той има за цел подобряване на предприемаческите компетенции и умения в ОТДАЛЕЧЕНИТЕ РАЙОНИ чрез развиване на потенциала за иновации в областта на храните с цел ускоряване на транснационалния трансфер на знания, интегриран в устойчива ТРАНСНАЦИОНАЛНА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА за повишаване на компетенциите на (1) регионалните ментори в партньорските пилотни региони и (2) малките доставчици на храни и напитки в МЕЖДУСЕКТОРНИТЕ ТЕМИ с акцент върху подобренията на цифровите, енергийно ефективните и материалните кръгови технологии в партньорските отдалечени райони.

Консорциумът включва 11 партньора и 4 асоциирани партньора от 11 страни от Дунавския регион и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Водещ партньор:
Технологичен парк Помурие, Словения
Партньори:
South Transdanubian Regional Innovation Agency, Унгария
Burgenland Business Agency, Австрия
The Roznava Regional Advisory and Information Centre, Словения
Innovation Centre INION, Чехия
Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Сърбия
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, РАПИВ
Pforzheim University, Германия
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca,Румъния
Digital Innovation Hub ONEX, Босна и Херцеговина
Digital Innovation Hub Agrifood, Хърватска
Асоциирани стратегически партньори
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Словения
Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, GmbH, Германия
Ministarstvo privrede I preduzetnistva, Босна и Херцеговина
RURALNI PODUZETNIČKI INKUBATOR, KRKA KISTANJE d.o.o.za lokalni razvoj, poticanje razvoj poduzetništva, Хърватска

Продължителност: 
01/01/2024 - 30/06/2026

Общият бюджет е: 2 062 153,14 евро
Финансиране по Интеррег: 1 649 722,48 евроДРУГИ ПРОЕКТИ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни