УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени”
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени”Успешно приключване на проект „Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към РАПИВ” и официално откриване на реновираната част от сградата, използвана за Бизнес инкубатор
Успешно приключване на проект „Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към РАПИВ” и официално откриване на реновираната част от сградата, използвана за Бизнес инкубаторРАПИВ разработи „Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2014-2020 г.” на Община Аксаково
РАПИВ разработи „Общинска стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2014-2020 г.” на Община АксаковоРАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118
РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118
РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118
РАПИВ открива тръжна процедура по ПМС 118РАПИВ – член на европейската младежка мрежа „Евродеск”
РАПИВ – член на европейската младежка мрежа „Евродеск”Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни