УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени”

В изпълнение на дейностите по проект ClimAd Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени” с цел да запознае обществеността с актуални стратегии и политики на европейско, национално, регионално и местно ниво и с добри практики от различни европейски региони в областта на адаптирането към климатичните промени. 
Брошурата можете да разгледате тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни