УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled

Опознавателно посещение в гр. Галанта, Словакия по проект REGIOCLIMA
Опознавателно посещение в гр. Галанта, Словакия по проект REGIOCLIMAИнформационно събитие ,,Свързване на територията чрез иновационна мрежа
Информационно събитие ,,Свързване на територията чрез иновационна мрежа" по проект INOLINKСреща на партньорите по проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”
Среща на партньорите по проект BlasNet „Черноморска мрежа за регионално сътрудничество”Заключителна конференция ,,Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени
Заключителна конференция ,,Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени" по проект REGIOCLIMAВтори договор по проект „COLUMBUS 3”
Втори договор по проект „COLUMBUS 3”Първи договор по проект “COLUMBUS 3”
Първи договор по проект “COLUMBUS 3”Финална конференция по проект REGIOCLIMA в гр. Вороклини, Кипър
Финална конференция по проект REGIOCLIMA в гр. Вороклини, Кипър
Финална конференция по проект REGIOCLIMA, INTERREG IVC на ЕК


Проведено е Общо събрание на РАПИВ на 27.05.2011 г.
Проведено е Общо събрание на РАПИВ на 27.05.2011 г.Тематичен семинар и работна среща по проект REGIOCLIMA в гр. Хераклион, Гърция
Тематичен семинар и работна среща по проект REGIOCLIMA в гр. Хераклион, Гърция
Съвместен тематичен семинар и работна среща по проект REGIOCLIMA се проведе на 21-22 септември 2009 в Хераклион, Гърция на тема: “Идентифициране на оптимално разпределение и ефективно използване на ресурси при адаптирането към климатичните промени”.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни