КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Представяне на възможности за обучение и развитие в областта на предприемачеството на ученици и учители във ВСУ "Черноризец Храбър"


      На 7 декември 2018 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе работен семинар в подкрепа на кариерното развитие на ученици и учители от региона на Варна по време на който Владислав Вълчинов, експерт към РАПИВ представи на присъстващите възможностите, които предоставят проекти за обучение и развитие в областта на предприемачеството BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” и Проект 2017-1-041 AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни