УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
НАПРАВЛЕНИЯ

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
На 22.12.2004 г. с подписването на договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна“ официално стартира дейността на Високотехнологичния бизнес инкубатор.
В периода от 2004 г. до подписването на договора за разширяване на Високотехнологичния бизнес инкубатор и преобразуването му в Бизнес инкубатор – Варна се предоставят разнообразни услуги за бизнеса, насочени към организациите в областта на информационните и комуникационните технологии, технологии за опазване и възстановяване на околната среда и устойчиво развитие (включително и алтернативна енергия), авангардните морски технологии, медицински и фармацевтични продукти и технологии.
Целта е да се стимулира развитието на иновации и да се повиши конкурентоспособността на стартиращите и вече съществуващи предприятия в приоритетните области на Високотехнологичния бизнес инкубатор.
На инкубираните фирми се предлага и създадена работеща инфраструктура, която включва офиси, конферентни зали, изследователски лаборатории и комуникации.
След разширяването на Бизнес инкубатора през 2015 г., към списъка с приоритетни области се добавят и преработвателна индустрия, строителство и транспорт, включително изграждане на транспортна инфраструктура, туризъм, услуги – финансови, логистични и др., както и химическа промишленост, биотехнологии и фармацевтика.
До момента Бизнес инкубатор – Варна е подпомогнал развитието на фирми, някои от които увеличават персонала и приходите си неколкократно и служат за пример за успешно инкубирани фирми.
Благодарение на дългогодишния опит и желанието за подпомагане и развитие на икономиката, иновациите и предприемачеството в Област Варна и Североизточен район за планиране, Бизнес инкубатор – Варна утвърждава позициите си на инфраструктура, стимулираща създаването, развитието и налагането на иновационни идеи.
Линк:  http://biv.rapiv.org/

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК
Високотехнологичният парк е зона, където малки и средни предприятия могат да намерят интелектуална среда и подкрепа, от които се нуждаят при стартирането и развитието на бизнеса си.
Технологичните компании с висок иновационен потенциал, достъпът до международни превози, големият брой университети и изследователски институти в района, както и вече разработената организационна структура – РАПИВ, предразполагат към съществуването и развитието на Високотехнологичен парк в гр. Варна.
Основната цел на парка е осигуряването на разработване, внедряване и реализация на пазара на технологични иновационни продукти.Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни