УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Ръководството за създаване на политики за подкрепа на женското предприемачество

В последните дни от изпълнението на проект WOMEN IN BUSINESS представяме на вниманието на всички заинтересовани страни,  създатели на политики, национални публични органи и международни организации, Ръководството за създаване на политики за подкрепа на женското предприемачество. То би ги подпомогнало в разработването на политики и стратегии за подкрепа на женското предприемачество, както и в изграждането на подкрепяща инфраструктура в тази област. Ръководството очертава процеса за формулиране на интегрирана национална стратегия  за женско предприемачество и дава някои насоки за трансферирането / въвеждането на някои добри практики за политическа подкрепа. 
 
Ръководството за създаване на политики включва три основни направления:
 
Раздел 1 предоставя насоки за основните стъпки, които да бъдат следвани за разработването на ефективна национална/транснационална стратегия за женско предприемачество и дава някои съвети както и примери от нализни стратегически документи и политически инструменти, прилагани успешно в страните от Дунавския регион и извън тях. 
 
Раздел 2 предоставя някои препоръки за осъществяване на  промяна на политиките в сферата на женското предприемачество както и някои примери, показващи как те са осъществени в някои страни. Препоръките са в следните направления: 
 
- Мерки за подобряване на баланса между работата и личния живот 
- Насърчаване на финансовата подкрепа
- Повишаване на обществената осведоменост и достъпа до информация
 
Раздел 3 се фокусира върху мерки, които могат да се използват за оценка и преоценка на политиките и въведените мерки.
 
Документът се основава на знанията, придобити по време на изпълнението на проект e WOMEN IN BUSINESS и изводите от анализа на съществуващите политики, препоръките за промяна на политиките, резултатите от пилотното тестване на Центровете за женско предприемачество, Проучването на последствията от Covid-19 върху женското предприемачество от социална гледна точка и анализа на наличните политически мерки за справяне с тях. 
 
Пълният текст на Ръководството за създаване на политики е налично в раздел "Публикации".

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни