КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна.
Подобряване на икономическата конюктура.
Подкрепа на технологично ориентирани малки и средни предприятия.
Укрепване на нови предприятия.
Повишаване на конкурентноспособността.
Създаване на възможности за развитие на млади, висококвалифицирани специалисти.
Отваряне на регионалната икономика към международните пазари и инвеститори.
Насърчаване на иновациите и международния технологичен трансфер.
Създаване на високотехнологичен парк в град Варна.
Изграждане на регионална иновационна мрежа.
Опазване и устойчиво развитие на околната среда. Адаптиране към климатичните промени.
Подкрепа на младежките политики за развитие на образованието, науката и технологиите.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни