УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Създаване на Високотехнологичен бизнес инкубатор в град Варна.
Подобряване на икономическата конюктура.
Подкрепа на технологично ориентирани малки и средни предприятия.
Укрепване на нови предприятия.
Повишаване на конкурентноспособността.
Създаване на възможности за развитие на млади, висококвалифицирани специалисти.
Отваряне на регионалната икономика към международните пазари и инвеститори.
Насърчаване на иновациите и международния технологичен трансфер.
Създаване на високотехнологичен парк в град Варна.
Изграждане на регионална иновационна мрежа.
Опазване и устойчиво развитие на околната среда. Адаптиране към климатичните промени.
Подкрепа на младежките политики за развитие на образованието, науката и технологиите.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни