УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WOMEN IN BUSINESS - Транснационален доклад относно политиките в отговор на Covid-19

Въздействието на пандемията от COVID-19 върху живота на хората и обществата, включително върху икономиката и пазара на труда, е безпрецедентно в съвременната история. Бързината и тежестта, с които настъпват икономическите последици, показват влиянието на ограничителните мерки, необходими за контролиране на разпространението на вируса, върху цели сектори от икономиката, които остават в "хибернация" в продължение на месеци.
 
Въздействието на глобалната извънредна ситуация в здравеопазването поставя под заплаха все по-голям брой предприятия, включително компании, притежавани от жени, излагайки на риск работните места на все повече работници и оказвайки влияние върху препитанието на много граждани, особено на финансово уязвимите групи, които вече се борят с проблеми свързани със задлъжнялост.
 
Транснационалният доклад  относно наличните  инструменти на политиката за борба с негативните последици за жените предприемачи от Covid-19 е разработен в рамките на проект WOMEN IN BUSINESS. Той включва кратък преглед на предоставените мерки във всяка от деветте държави от Дунавския регион и подробна информация за най-използваните от тях. Очертани са някои ключови констатации.
 
Пълният текст на доклада може да бъде намерен в раздел Публикации.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни