УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WOMEN IN BUSINESS - изисквания и процедура за кандидатстване за включване в мрежата от Центрове за женско предприемачество

Радваме се да представим на вашето внимание Етикет за качество на Центровете за женско предприемачество, разработен по проект WOMEN IN BUSINESS. Моделът предоставя цялостна представа и подробен преглед на спецификата на Центровете за женско предприемачество  (EWCs), критерии и процедура, които да се следват за придобиване на етикет за качество, поддръжка и подновяване на етикета, финансови условия и визуална идентичност, които да бъдат следвани.
 
Еткетът за качество  EWC Етикетът позволява измерване на съответствието на една организация с модела WOMEN IN BUSINESS. Целта на критериите е да осигурят увереност, че сертифицираните организации отговарят на стандартите по отношение на предлагаето на услуги и изпълнението. 
 
Защо да кандидатстваме за Етикет за качество EWC?
 
Подобряване на качеството
Кандидатстващите центрове могат да използват процеса на придобиване на етикета за да подобрят качеството на предлаганите от тях услуги на млади жени предприемачи и бъдещи предприемачи. В подкрепа на този процес, РАПИВ и/или 4 EWCs, създадени по проект WOMEN IN BUSINESS могат да осигурят на центъра кандидат експертна подкрепа във връзка с концептуалното и практическото развитие на политиките за подкрепа на женското предприемачество, и конкретни съвети относно развитието на качество на инфраструктура, управление, администриране и образование на   EWCs, чиято основна мисия е стойностна подкрепа на жените предприемачи. 
 
Обучение и ресурси
Кандидатстващите центрове могат да разчитат на някои специфични мерки за подкрепа. Например, те имат възможността да участват в събитията, организирани от мрежата EWCs, техният персонал може да участва в обучителни дейности на EWCs , имат достъп до платформа за електронно обучение, образователни материали за женско предприемачество за вътрешна употреба и разпространение, и имат осигурен достъп до авторски права за преводи  на такива  материали. 
 
Нетуъркинг
Процесът на придобиване на Етикета ще свърже кандидатстващите центрове със сложна структура за международен нетуъркинг между професионалисти и жени предприемачи. От една страна, центровете ще имат достъп до съответни международни дейности за обмяна и споделяне на знание, най-вече чрез електронната обучителна платформа   WOMEN IN BUSINESS. От друга, те ще бъдат подкрепяни да осъществяват връзки с други структури, които успешно са придобили етикета и могат да ги съветват. В допълнение, кандидатстващите центрове ще имат достъп до мрежата на WOMEN IN BUSINESS от експерти за обучения, менторство, разработване на политики, изследвания и подкрепа. 
 
Видимост и престиж
Придобиването на Етикет за качество  EWC осигурява на центровете транснационално признание и легитимация на тяхната работа. Това може да помогне на центровете да добият признание у нас и в чужбина и може да им помогне да получат достъп до подкрепа и ресурси за да изпълняват мисията си. Освен това, придобиването на етикет за качество, дава на съответния център правото да използва неговата визуална идентичност, включително съответните лога и рекламни материали. 
 
Ако проявявате интерес да станете част от  EWC мрежата, можете да проверите какви критерии и процедури да следвате в раздел "Публикации".

 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни