УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WOMEN IN BUSINESS - Център за женско предприемачество: Транснационална стратегия за устойчивост

Ето как Центровете за женско предприемачество, създадени в рамките на проект WOMEN IN BUSINESS планират да осигурят своята устойчивост за да подобрят многообразието по отношение на пола в бизнесите от Дунавския регион. 

Стратегията приема по-широк подход и включва планове за изграждане на общности за коопериране които насърчават както социалната свързаност, така и икономическата промяна, за да привлекат разнообразни членове с хетерогенни познания, които могат да сътрудничат и да обменят знания и да локализират глобалната предприемаческа култура, подкрепяйки диверсификацията на националните / регионалните икономики.  
 

Стратегията съдържа общо три основни цели и 12 свързани действия. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни