УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WE.Circular: Транснационални събития в Молдова

В рамките на проект WE.Circular, на 12-13 юни 2024 г. Организацията за развитие на предприемачеството (ODA) беше домакин на второто Транснационално обучително събитие и Първата среща на Транснационалната група на заинтересованите страни в Кишинев, Молдова. Това динамично събитие събра над 45 участници от партньорски организации и заинтересовани страни, нетърпеливи да проучат инициативи в подкрепа на цифровия и кръговия преход на жените предприемачи.

Първият ден беше пълен с информативни сесии за проекти и инициативи, насочени към насърчаване на дигиталното и кръговото предприемачество.

  

Добри практики, представени от ODA:

  • SME GREENING Programme: От 2020 г. до 2024 г. над 743 лица преминават обучения и са получили финансиране на над 900 000 евро в подкрепа на зеления преход на молдовските предприятия.
  • Women in Business Support Program: Провеждайки се от 2016 г., тази инициатива предоставя финансова и нефинансова подкрепа на над 760 жени предприемачи в Молдова.
  • Women Entrepreneurship in Circular Economy: Тази програма, част от SME GREENING Programme, се фокусира върху обучение, семинари и техническа помощ, за да помогне на предприемачите да възприемат екологични практики. Ключовите области включват енергийна ефективност, управление на отпадъците, устойчиво снабдяване и зелен маркетинг.

Добри практики, представени от IREAS:

  • Академия за жени предприемачи: Първата чешка добра практика, представена от IREAS – Институт за структурна политика, o.p.s. Това е инициатива на CzechInvest (Агенция за развитие на бизнеса и инвестициите). Важен елемент от успеха на Академията, освен атрактивните теми, е качеството на съдържанието, поднесено от експертни лектори. През 2024 г. Академията се фокусира върху теми, които отразяват динамиката на съвременното предприемачество, включително как изкуственият интелект (AI) и ChatGPT влияят върху бизнес стратегиите.
  • Up2Circ: Международен проект, финансиран от програмата Horizon Europe на Европейската комисия - Horizon 2.4 - Digital, Industry and Space. Проектът има за цел да ускори и разшири прехода на европейските МСП към кръгова икономика. Въпреки че не е специално насочен към жените предприемачи, IREAS счита, че методологичният подход за подкрепа на компании за кръгов преход може да се използва като добър пример.
  • Women in Tech (Чехия): Забележителна инициатива, насочена към овластяване на жените в технологичния сектор. Това е инициатива на Huawei (Huawei Technology Society). Националният партньор е VUPI (Изследователски институт за предприемачество и иновации, z.ú.), който работи към Търговската камара на Чешката република. Програмата успешно предоставя на жените инструментите и увереността, от които се нуждаят, за да се ориентират и да изпъкнат в технологичната индустрия.

На втория ден членовете на Транснационалната група на заинтересованите страни се срещнаха за първи път. Партньорите по проекта бяха развълнувани да научат повече за членовете на Консултативния съвет, номинирани от всяка национална група на заинтересованите страни и свързани стратегически партньори.

    

След представянето, бяха представени първоначалните резултати от 12-те Национални анализа на пропуските в уменията и нуждите на жените предприемачи. Бяха очертани основните нужди от обучение и подкрепа за всяка страна, както и мотивационните фактори за дигитален и кръгов преход, както и препоръки за подобрение.

  

Срещата продължи с работа в четири групи, като участниците работеха както на място, така и онлайн. Резултатите от тези групови сесии ще послужат като основа за по-нататъшното развитие на програмата за обучение WE.Circular, WE.Circular Labs и Транснационалната стратегия за кръгов преход на жените предприемачи

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни