УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WE.Circular: Начална транснационална конференция във Варна

На 19 и 20 март 2024 г. РАПИВ беше домакин на Начална Конференция и обучителни визити по проект WE.Circular, които се проведоха в морската столица на България - Варна.
„WE.Circular – Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион“ има за цел да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за кръговия преход и да предостави на основните заинтересовани страни умения, необходими за разработване и прилагане на интелигентни бизнес стратегии, подкрепяйки жени предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, чрез прилагане на модела на кръговата икономика.
В рамките на събитията партньори и други участници имаха възможност да обменят опит по:
✅ актуални дейности на работната група по женско предприемачество на Приоритетна област 8 на EUSDR Конкурентоспособност на предприятията, представена от Координаторите на  PAC 8;
✅ Програма Интеррег Дунавски Регион - резултати от 1-ва покана, кандидатстване за 2-ра покана и изпълнение на проектите, от Съвместния секретариат на програма Интеррег Дунавски регион;
✅активна индустриална политика на ЕС за стимулиране на растежа от Министерство на икономиката и индустрията, България;
✅ различни проекти и инициативи за подкрепа на жените предприемачи и търсене на кръгови модели, включително Център за женско предприемачество, Бизнес програма Smart Lady на Първа Инвестиционна Банка, проект TEX-DAN, RE-FEM и Секторна група по Женско предприемачество към EEN.По време на следобедната сесия на първия ден бяха представени избраните добри практики от български партньори (РАПИВ  и Варненски Свободен Университе) и румънски партньор - Impact Hub Bucharest.

 

На втория ден партньорите дискутираха методологиите, които ще се прилагат в рамките на проекта за провеждане на национални и транснационални анализи за нуждите от умения и пропуски на жените предприемачи и за изпълнение на други дейности за постигане на поставените от проекта цели. 
Бихме искали да благодарим на всички партньори и участници за ползотворните събития!

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни