КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Второ заседание на Координационния и Направляващия комитет на проект Innomot в гр. Варна

В рамките на проект InnoMot, програма INTERREG IVC на ЕК, е проведено второто заседание на Координационния и Направляващия комитет на 19 и 20.09.2012 г. в гр. Варна. Заседанието е организирано от РАПИВ като участници са всички 9 партньори по проекта. Целта на проекта е да се трансферират добри практики за нетехнологични иновации в различни европейски региони.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни